Email Doanh Nghiệp

 • Email 01

  • Số lượng tài khoản
   5
  • Dung lượng
   5GB
  • Tùy chỉnh dung lượng
   Từng tài khoản
  • Trò chuyện
   Trực tuyến
  • Sao lưu dữ liệu
   Hàng tuần
  • Thanh toán tối thiểu 06 Tháng
 • Email 02

  • Số lượng tài khoản
   20
  • Dung lượng
   30GB
  • Tùy chỉnh dung lượng
   Từng tài khoản
  • Trò chuyện
   Trực tuyến
  • Sao lưu dữ liệu
   Hàng tuần
  • Thanh toán tối thiểu 06 Tháng
 • Email 03

  140,000/6 mo
  İndi sifariş et
  • Số lượng tài khoản
   50
  • Dung lượng
   100GB
  • Tùy chỉnh dung lượng
   Từng tài khoản
  • Trò chuyện
   Trực tuyến
  • Sao lưu dữ liệu
   Hàng tuần
  • Thanh toán tối thiểu 06 Tháng
 • Email 04

  340,000/6 mo
  İndi sifariş et
  • Số lượng tài khoản
   150
  • Dung lượng
   225GB
  • Tùy chỉnh dung lượng
   Từng tài khoản
  • Trò chuyện
   Trực tuyến
  • Sao lưu dữ liệu
   Hàng tuần
  • Thanh toán tối thiểu 06 Tháng
 • Email 05

  490,000/6 mo
  İndi sifariş et
  • Số lượng tài khoản
   300
  • Dung lượng
   500GB
  • Tùy chỉnh dung lượng
   Từng tài khoản
  • Trò chuyện
   Trực tuyến
  • Sao lưu dữ liệu
   Hàng tuần
  • Thanh toán tối thiểu 06 Tháng

Powered by WHMCompleteSolution