Email 01

47,000 VNĐ
Thanh toán hàng tháng
 • 5 Số lượng tài khoản
 • 5GB Dung lượng
 • Từng tài khoản Tùy chỉnh dung lượng
 • Trực tuyến Trò chuyện
 • Hàng tuần Sao lưu dữ liệu
 • 06 Tháng Thanh toán tối thiểu

Email 02

97,000 VNĐ
Thanh toán hàng tháng
 • 20 Số lượng tài khoản
 • 30GB Dung lượng
 • Từng tài khoản Tùy chỉnh dung lượng
 • Trực tuyến Trò chuyện
 • Hàng tuần Sao lưu dữ liệu
 • 06 Tháng Thanh toán tối thiểu

Email 03

147,000 VNĐ
Thanh toán hàng tháng
 • 50 Số lượng tài khoản
 • 100GB Dung lượng
 • Từng tài khoản Tùy chỉnh dung lượng
 • Trực tuyến Trò chuyện
 • Hàng tuần Sao lưu dữ liệu
 • 06 Tháng Thanh toán tối thiểu