Cá Nhân 01

45,000 VNĐ
Thanh toán hàng tháng

1 GB Dung Lượng

Unlimited Băng thông

Unlimited Addon domain

Unlimited Databases

Unlimited Tài Khoản Email

cPanel

Backup Hàng Ngày

Hỗ trợ 24/7

Tùy Chỉnh Chống DDOS

Quét Mã Độc

SSL Free

06 Tháng Thanh toán

Cá Nhân 02

75,000 VNĐ
Thanh toán hàng tháng

2 GB Dung Lượng

Unlimited Băng thông

Unlimited Addon domain

Unlimited Databases

Unlimited Tài Khoản Email

cPanel

Backup Hàng Ngày

Hỗ trợ 24/7

Tùy Chỉnh Chống DDOS

Quét Mã Độc

SSL Free

06 Tháng Thanh toán

Cá Nhân 03

120,000 VNĐ
Thanh toán hàng tháng

4 GB Dung Lượng

Unlimited Băng thông

Unlimited Addon domain

Unlimited Databases

Unlimited Tài Khoản Email

cPanel

Backup Hàng Ngày

Hỗ trợ 24/7

Tùy Chỉnh Chống DDOS

Quét Mã Độc

SSL Free

06 Tháng Thanh toán