Doanh Nghiệp 01

150,000 VNĐ
Thanh toán hàng tháng

6 GB Dung Lượng

Unlimited Băng thông

Unlimited Addon domain

Unlimited Databases

Unlimited Tài Khoản Email

cPanel

Backup Hàng Ngày

Hỗ trợ 24/7

Tùy Chỉnh Chống DDOS

Quét Mã Độc

SSL Free

06 Tháng Thanh toán

Doanh Nghiệp 02

180,000 VNĐ
Thanh toán hàng tháng

8 GB Dung Lượng

Unlimited Băng thông

Unlimited Addon domain

Unlimited Databases

Unlimited Tài Khoản Email

cPanel

Backup Hàng Ngày

Hỗ trợ 24/7

Tùy Chỉnh Chống DDOS

Quét Mã Độc

SSL Free

01 Tháng Thanh toán

Doanh Nghiệp 03

210,000 VNĐ
Thanh toán hàng tháng

10 GB Dung Lượng

Unlimited Băng thông

Unlimited Addon domain

Unlimited Databases

Unlimited Tài Khoản Email

cPanel

Backup Hàng Ngày

Hỗ trợ 24/7

Tùy Chỉnh Chống DDOS

Quét Mã Độc

SSL Free

06 Tháng Thanh toán