Reseller 01

650,000 VNĐ
Thanh toán hàng tháng

30GB SSD Dung Lượng

Unlimited Băng thông

25 tài khoản cPanel

cPanel/WHM

Backup Hàng Ngày

Hỗ trợ 24/7

Tùy Chỉnh Chống DDOS

Quét Mã Độc

SSL Free

LiteSpeed WebServer

01 Tháng Thanh toán

Reseller 02

950,000 VNĐ
Thanh toán hàng tháng

45GB SSD Dung Lượng

Unlimited Băng thông

50 tài khoản cPanel

cPanel/WHM

Backup Hàng Ngày

Hỗ trợ 24/7

Tùy Chỉnh Chống DDOS

Quét Mã Độc

Free WHMCS Starter License

SSL Free

LiteSpeed WebServer

01 Tháng Thanh toán

Reseller 03

1,750,000 VNĐ
Thanh toán hàng tháng

75GB SSD Dung Lượng

Unlimited Băng thông

100 tài khoản cPanel

cPanel/WHM

Backup Hàng Ngày

Hỗ trợ 24/7

Tùy Chỉnh Chống DDOS

Quét Mã Độc

Free WHMCS Starter License

Free IP Riêng

SSL Free

LiteSpeed WebServer

01 Tháng Thanh toán